Hoàn hủy vé Vietnam Airlines như thế nào?

Việc hoàn hủy vé máy bay Vietnam Airlines còn tùy vào điều kiện vé. Bạn có thể mất phí hoặc không tùy thuộc vào hạng ghế mà bạn đã đặt mua trước đó. Đối với vé máy bay mua tại các chương trình khuyến mãi Vietnam Airlines không hỗ trợ hoàn hủy vé.

0
1147

Hãng hàng không Vietnam Airlines cho phép hành khách hoàn hủy vé máy bay. Nếu hành khách không thể thực hiện hành trình đã định. Bạn có thể hoàn hủy vé máy bay Vietnam Airlines. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn hoàn hủy vé Vietnam Airlines nhanh chóng.

Quy định hoàn hủy vé Vietnam Airlines

Quy định hoàn hủy vé Vietnam Airlines
Quy định hoàn hủy vé Vietnam Airlines

Việc hoàn hủy vé máy bay Vietnam Airlines còn tùy vào điều kiện vé. Bạn có thể mất phí hoặc không tùy thuộc vào hạng ghế mà bạn đã đặt mua trước đó. Đối với vé máy bay mua tại các chương trình khuyến mãi Vietnam Airlines không hỗ trợ hoàn hủy vé.

Phí hoàn đổi vé Vietnam Airlines đối với các chặng bay nội địa

Loại giá vé máy bay Hoàn vé Thay đổi vé
Thương gia linh hoạt

J – /C

Thu phí:

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán: 600.000VND)

Miễn phí
Thương gia tiêu chuẩn

D – /I –

Thu phí 300.000VND Thu phí 300.000VND
Phổ thông đặc biệt linh hoạt

W-

Thu phí:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán: 600.000VND)

Miễn phí
Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn

Z- / U-

Thu phí 300.000 VND Thu phí 300.000 VND
Phổ thông linh hoạt

Y-/B-/M-/S

Thu phí:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND (riêng giai đoạn Tết nguyên đán: 600.000VND)

Miễn phí, trừ giai đoạn Tết nguyên đán:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 600.000 VND

Phổ thông tiêu chuẩn

K-/L-/Q-/N-R-

Thu phí:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 600.000 VND

Thu phí:

– Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 300.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 600.000VND

Phổ thông tiết kiệm

T-/E-

Không được phép – Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 600.000 VND

– Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: Không được phép

Phổ thông siêu tiết kiệm

A-/G-/P –

Không được phép Không được phép

Phí hoàn vé quốc tế Vietnam Airlines

Phí hoàn vé máy bay từ Việt Nam đi Đông Nam Á

Đối với hạng thương gia linh hoạt ( J-/ C-): Hành khách được hoàn vé miễn phí.

Thương gia tiêu chuẩn (D-/ I-): Thu phí 20 USD.

Phổ thông đặc biệt linh hoạt ( W-): Miễn phí.

Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn (Z- /U-): Thu phí 20 USD.

Phổ thông linh hoạt (Y-/M-/B-/S-): Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: miễn phí.

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: thu phí 20 USD.

Phổ thông tiêu chuẩn ( H-/K-/L-/Q-/N-/R-): Thu phí:

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 20 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD.

Phổ thông tiết kiệm ( T-/A-/E-): Thu phí:

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 80 USD.

Phổ thông siêu tiết kiệm ( G-/P -): Thu phí 80 USD.

Phí hoàn vé máy bay từ Việt Nam đi Mỹ

Phí hoàn vé quốc tế Vietnam Airlines
Phí hoàn vé quốc tế Vietnam Airlines

Đối với hạng thương gia linh hoạt ( J-/ C-): Hành khách được hoàn vé miễn phí.

Thương gia tiêu chuẩn (D-/ I-): Thu phí 20 USD.

Phổ thông đặc biệt linh hoạt ( W-): Miễn phí.

Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn (Z- /U-): Thu phí 20 USD.

Phổ thông linh hoạt (Y-/M-/B-/S-): Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: miễn phí.

 Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: thu phí 20 USD.

Phổ thông tiêu chuẩn ( H-/K-/L-/Q-/N-/R-): Thu phí:

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 20 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD

Phổ thông tiết kiệm ( T-/A-/E-): Thu phí:

 Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 80 USD.

Phổ thông siêu tiết kiệm ( G-/P -): Thu phí 80 USD.

Phí hoàn vé máy bay từ Việt Nam đi Đông Bắc Á

Đối với hạng thương gia linh hoạt ( J-/ C-): Hành khách được hoàn vé miễn phí.

Thương gia tiêu chuẩn (D-/ I-):  Thu phí 20 USD.

Phổ thông đặc biệt linh hoạt ( W-):  Miễn phí.

Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn (Z- /U-): Thu phí 20 USD.

Phổ thông linh hoạt (Y-/M-/B-/S-): Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé miễn phí.

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: thu phí 20 USD.

Phổ thông tiêu chuẩn ( H-/K-/L-/Q-/N-/R-): Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: miễn phí.

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: thu phí 20 USD.

Phổ thông tiết kiệm ( T-/A-/E-): Thu phí:

Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 80 USD

Phổ thông siêu tiết kiệm ( G-/P -): Thu phí 80 USD.

Phí hoàn vé máy bay từ Việt Nam đi Châu Âu/ Úc

Đối với hạng thương gia linh hoạt ( J-/ C-): Hành khách được hoàn vé miễn phí.

Thương gia tiêu chuẩn (D-/ I-): Thu phí 50 USD.

Phổ thông đặc biệt linh hoạt ( W-): Miễn phí.

Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn (Z- /U-): Thu phí 50 USD.

Phổ thông linh hoạt (Y-/M-/B-/S-): Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: miễn phí.

Vào/Sau ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: thu phí 50 USD.

Phổ thông tiêu chuẩn ( H-/K-/L-/Q-/N-/R-): Thu phí: Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 50 USD.

Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 100USD.

Phổ thông tiết kiệm ( T-/A-/E-): Thu phí: Trước ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 100 USD.

 Từ ngày khởi hành chặng bay ghi trên vé: 150 USD.

Phổ thông siêu tiết kiệm ( G-/P -): Thu phí 150 USD.

Hoàn hủy vé Vietnam Airlines như thế nào?

Hoàn hủy vé Vietnam Airlines như thế nào?
Hoàn hủy vé Vietnam Airlines như thế nào?

Đối với hành khách mua vé máy bay trực tiếp tại website Vietnam Airlines. Hành khách vui lòng liên hệ tổng đài để được hỗ trợ hoàn đổi vé. Nếu bạn Mua vé máy bay đi Đà Nẵng giá rẻ hoặc bất kỳ địa điểm nào khác tại Đại lý Vietnam Airlines hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.